Drift og vedligehold

Selvom taget er helt nyt passer det ikke sig selv – det kræver at man er opmærksom på at efterse taget både forår og efterår

tagrende

Drift og vedligehold

Tagfladen bør besigtiges mindst 2 gange årligt, og hver gang skal der udføres følgende driftsforanstaltninger:

  • Tagbrønde og bladfang renses.
  • Fremmedlegemer fjernes fra tagfladen.
  • De områder af tagfladen, hvor der ophobes snavs, fejes.
  • Problemer på tagfladen registreres.

Det er vigtigt at kontrollere om der er tilstoppede nedløbsrør eller andre afløb som kan forårsage vandophobning på taget. Dette kan i værste tilfælde forårsage vandskader på tagkonstruktionen. Det er vigtigt at der er frit afløb så vandet kan afledes fra tagfladen især efter løvfald.